Víte odkud pochází slovo parfém?

Slovo parfém je odvozeno z latinského “per” - přes - a “fumare” - kouřit. Znamená to, že první vůně byly získávány prostřednictvím kouře, spalováním. Dávné civilizace pálily rostliny (dřeva, byliny, pryskyřici, kadidlo), které vydávaly příjemnou vůni, většinou pro náboženské rituály, ale také k léčení a pro ozdobu.

Zveřejněno: 16.05.2010